About Viivi Finnish flag and UK flag

Annabel

I am a VALVIRA registered psychologist in Finland and a member of Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in the Netherlands. I provide online psychological therapy in English and in Finnish. I have previously worked with the English-speaking community in Finland, and helped with difficulties such as depressive-, anxiety-, obsessive-compulsive- and personality disorders, traumatic experiences, relationships problems, immigration stress, and others. 

After living in various countries (Canada, the Netherlands, Germany) and working with internationals, I have developed a strong understanding of the difficulties that can emerge as an expat/immigrant. With these experiences, I have grown a keen interest in providing psychological help to the international community in Finland. However, I am happy to help you whether you are an international or a Finnish individual looking for psychological therapy. I work with clients above the age of 16, whether to increase well-being, life satisfaction, or to assess and manage emotional, behavioral, and/or cognitive issues.

I am available for a free phone consultation to discuss the nature of your concerns and evaluate my ability to help you before booking a session. I currently focus on working with clients online.

My Education

I have graduated with a MSc in Clinical Psychology from Leiden University (the Netherlands), which is among the oldest and top ranked universities in Europe. Prior to this, I studied in Maastricht University attending a program in Neuroscience and Psychology, and I graduated from Leiden University with a BSc in Psychology (Cum Laude). My education equipped me with important knowledge on therapeutic skills, psychiatric disorders, and differential diagnosis, among many other things. While psychologists are not officially allowed to provide a diagnosis in Finland (this will be done by a psychiatrist) this knowledge is helpful in creating a successful plan of treatment together with you. During my education, I was trained in Cognitive-Behavioral therapy (CBT) and short-term Interpersonal therapy (IPT).  

Therapy Approach

As a therapist, I am empathic and respectful. I wish to create a non-judgmental space where you can feel safe and comfortable to discuss difficult topics. By means of active listening, I will try my best to understand you as a person, your background story, and the issues you experience. Together, we will agree upon treatment goals and begin to work on a plan of treatment to reach the goals. This plan may be adjusted throughout therapy, depending on what does not work and what best works for you. My role as a psychologist is to support you emotionally, to help you gain understanding of the issues you are experiencing, and to provide you with tools to manage these issues outside of therapy. Importantly, I use evidence-based treatments and scientific up-to-date knowledge to ensure the quality of the therapy I provide. I am trauma-informed, and my approach to therapy is integrative, meaning that I use a combination of cognitive-behavioral techniques (Acceptance and Commitment therapy (ACT), Schema therapy, Mindfulness), and Interpersonal therapy (IPT) when applicable. 

 • Cognitive-Behavioral therapy (CBT) addresses the connections between thoughts, feelings, and behaviors, and works to correct biases in thinking (among others). It is one of the most researched and validated treatments for issues including depression, stress, anxiety (i.e., OCD, panic disorder, worry), grief, interpersonal problems, insomnia, etc.  
 • Interpersonal Therapy (IPT) focuses on the relationships in your life and is a validated treatment for issues including depression and interpersonal problems.
 • Schema therapy incorporates CBT and attachment theory, and emphasizes the role of early experiences in the development of beliefs regarding life called schemas. This therapy has been shown to improve more chronic symptoms, e.g., personality disorder- related. 
 • ACT is also CBT-based and aims to increase life satisfaction by increasing psychological flexibility through concepts such as acceptance and values. It has been shown effective depression, anxiety, OCD, stress, substance use, psychosis, etc.

Continued Education and Professional Development 

I participate in professional development and have a strong interest in educating myself on continuous basis, e.g., 

 • Schema therapy training [2022 – Rob Brockman, Chris Hayes]
 • Acceptance and Commitment therapy [2022 – Annabel Battersby]
 • Identifying and Managing NEPSY adults [2023 – Kirsi Saukkola, Anita Puustjärvi, Suvi Lehto, Taina Laane]
 • Identifying Early Signs of Psychosis in Adolescents and Young Adults [2023 – Stanford Center for Continuing Medical Education]
 • Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach [Ongoing – KULeuven]

With Kind regards, 

Viivi Elo-Rauta 

MSc Clinical Psychology, Valvira registration number: 00909228074

Suomeksi / In Finnish

Olen Valviran laillistama psykologi, ja kuulun myös Alankomaiden psykologien jäsenliittoon (NIP). Tarjoan psykologin terapiaa Englanniksi sekä Suomeksi. Tällä hetkellä keskityn etäterapian tarjoamiseen (videopuheluiden välityksellä).

Minulla on työkokemusta psykologin terapian antamisesta Suomen englanninkieliselle yhteisölle. Olen auttanut mm. masennus-, ahdistuneisuus-, pakko-oire, ja persoonallisuus- häiriöiden, traumaattisten kokemusten, ihmissuhdeongelmien, maahanmuuttoon liittyvän stressin, sekä muiden psykologisten ongelmien hoidossa. Olen asunut monessa eri maassa (Kanada, Alankomaat, Saksa) ja näiden kokemusten, sekä kansainvälisen väestön kanssa työskentelyn ansiosta minulle on kasvanut vahva ymmärrys vaikeuksista, joita ulkomaalaisena/maahanmuuttajana voi kohdata. Näiden kokemusten myötä kiinnostukseni psykologisen avun tarjoamisesta erityisesti Suomen kansainväliselle yhteisölle on kasvanut. Autan kuitenkin mielelläni myös suomalaisia psykologin terapiaa etsiviä henkilöitä. 

Työskentelen yli 16-vuotiaiden kanssa. Tarjoan apua tunteiden, käyttäytymisen, sekä kognitiivisten ongelmien arviointiin ja hoitoon/hallitsemiseen, sekä yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Koulutus

Olen valmistunut kliinisen psykologian maisteriksi Leidenin yliopistosta (Alankomaat), yhdestä Euroopan vanhimmista sekä arvostetuimmista yliopistoista. Olen myös opiskellut Maastrichtin yliopistossa neurotieteen ja psykologian ohjelmassa, ja valmistunut Leidenin yliopistosta psykologian kandidaatiksi. Koulutukseni on antanut minulle erinomaiset valmiudet psykiatristen häiriöiden arviointiin sekä erotusdiagnostiikan tekemiseen. Näin ollen voin tehdä tarkkoja arvioita, huomioiden sekä ongelmiasi edeltävät että ylläpitävät vaikutukset. Vaikka psykologit eivät Suomessa virallisesti saa diagnosoida (sinun on käännyttävä tässä psykiatrin puoleen), kyseiset valmiudet auttavat laatimaan onnistuneen hoitosuunnitelman ja näin ollen myös edistävät terapian onnistumista. Olen opiskelujeni aikana saanut koulutuksen kognitiiviseen-käyttäytymisterapiaan (CBT), sekä lyhytaikaiseen ihmissuhdeterapiaan (IPT). 

Terapia

Terapeuttina olen empaattinen ja kunnioittava. Pyrin tarjoamaan sinulle tilan, jossa voit kokea olosi turvalliseksi, ei-tuomituksi, ja miellyttäväksi myös vaikeista asioista keskusteltaessa. Arvostan yhteistyötä asiakkaan kanssa, ja läpinäkyvyys terapiaprosessin suhteen on mielestäni tärkeää. Voit halutessasi avoimesti pyytää lisätietoa terapiaprosessista ja tieteellisistä tiedoista, joille terapia perustuu. Terapian aikana kuuntelen aktiivisesti, jotta saan kokonaisvaltaisen käsityksen sinusta ihmisenä, taustatarinastasi, sekä niistä asioista joihin toivot saavasi apua. Yhteisymmärryksessä sovimme hoidon tavoitteista, ja hoitosuunnitelmasta, joka auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tätä suunnitelmaa voidaan muokata hoidon aikana sen mukaan, mikä ei toimi ja mikä parhaiten toimii juuri sinulle.

Mitä terapiassa tapahtuu? 

Käytän näyttöön perustuvia psykologisia hoitomuotoja ja ajan tasalla olevaa tieteellistä tietoa, jotta antamani psykologisen terapian laatu säilyy. Olen traumainformoitu ja lähestymistapani terapiaan on integratiivinen. Tämä tarkoittaa, että käytän kognitiivisten käyttäytymisterapioiden (CBT) yhdistelmiä (HOT, eli hyväksymis- ja omistautumisterapia, Skeematerapia, Mindfulness), ajoittain myös ihmissuhdeterapiaa (IPT). 

 • CBT: Arvioimme ja käsittelemme ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä sekä niiden yhteyttä toisiinsa. Tämä terapia on yksi tutkituimmista ja validoiduimmista hoitomuodoista erilaisiin ongelmiin, mukaan lukien masennus, stressi, suru, ahdistus (OCD, paniikkihäiriö, murehtiminen), päihteiden väärinkäyttö, ihmissuhdeongelmat ja monet muut. 
 • Skeema terapia: Yhdistää CBT:n kiintymyssuhdeteoriaan ja korostaa varhaisten kokemusten roolia elämää koskevien uskomusten (“skeemojen”), kehittämisessä. Joskus nämä skeemat voivat negatiivisesti vaikuttaa, eli olla sopimattomia, nykyisessä elämässä. Skeema terapialla pyritään säätämään näitä sopeutumattomia skeemoja. Hoidon on osoitettu parantavan kroonisia oireita, kuten persoonallisuushäiriöihin ja krooniseen masennukseen liittyviä oireita. 
 • HOT: Perustuu CBT:hen, ja vahvasti myös positiiviseen psykologiaan. Terapian tavoitteena on parantaa tyytyväisyyttä elämään lisäämällä psykologista joustavuutta. Negatiivisten ajatusten käsittelemisen sijaan ACT keskittyy hyväksymään ne, sillä negatiiviset tunteet ja ajatukset ovat osa ihmisyyttä. Muun muassa hyväksymisen oppiminen, mindfulness, ja eläminen omien arvojen mukaisesti lisäävät psykologista joustavuutta. Tämä terapia on osoitettu olevan tehokas masennuksen, ahdistuksen, OCD, stressin, päihteiden käytön, psykoosin ja monen muun psyykkisen ongelman hoidossa.
 • IPT: Keskeistä on ihmissuhteiden läpikäyminen. Tämä on validoitu psykologinen hoito masennukseen (esim. synnytyksen jälkeinen masennus, suruun liittyvä masennus, dystymia) ja ihmissuhdeongelmiin, sekä muihin psyykkisiin ongelmiin. 

Psykologina työskentelyn ohella osallistun myös ammatillisiin jatkokoulutuksiin, ja pidän itseni ajan-tasalla tieteellisistä löydöistä ja käytännön kehityksistä kliinisen psykologian alalla.

Jatko-koulutuksia joihin olen osallistunut, mm.

 • Schema therapy training [2022 – Rob Brockman, Chris Hayes]
 • Acceptance and Commitment therapy training [2022 – Annabel Battersby]
 • NEPSY-aikuisten tunnistaminen ja ohjaaminen [2023 – Kirsi Saukkola, Anita Puustjärvi, Suvi Lehto, Taina Laane]
 • Identifying Early Signs of Psychosis in Adolescents and Young Adults [2023 – Stanford Center for Continuing Medical Education]
 • Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach [Ongoing – KULeuven]

Voit olla minuun yhteydessä varataksesi ilmaisen puhelinkonsultaation, jonka aikana keskustelemme huolenaiheidesi luonteesta ja arvioin kykyni auttaa sinua ennen terapia istunnon varaamista. Otan yhteydenottoja lämpimästi vastaan.

 

Ystävällisin terveisin, 

Viivi Elo-Rauta 

MSc Clinical Psychology, Valviran rekisterinumero: 00909228074

Summary 

Languages

English, Finnish

Therapeutic style

Active/directive, Collaborative

Training

Master’s degree in clinical psychology, and training in ACT and schema therapy

Types of therapy offered

Acceptance and Commitment Therapy (ACT); Cognitive behavioural therapy (CBT); Interpersonal therapy (IPT); Schema therapy; Mindfulness

 

To book a session with Viivi